Privacybeleid

Privacy & Cookies

Cookie control
Op onze website worden verschillende cookies gebruikt: technisch noodzakelijke cookies, cookies voor verbindingen met externe diensten/media en cookies voor statistische webanalyse en marketing- of trackingdoeleinden. Deze worden gedetailleerd beschreven in de informatie over gegevensbescherming hieronder. U kunt uw toestemming beheren via de volgende banner:

Privacybeleid
In het navolgende willen wij u informeren over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze internetpagina’s.

Verantwoordelijke persoon

Verantwoordelijk voor deze internetpagina’s is
Gharieni Group Ltd.
Gutenbergstr. 40
47443 Moers
Wettelijk vertegenwoordigd door de directeur:
Sammy Gharieni

Verdere informatie over onze onderneming en de personen die haar mogen vertegenwoordigen, vindt u in ons impressum. Welke gegevens worden verwerkt?

Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking
Om u onze website en de daarmee verbonden diensten te kunnen aanbieden, verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO)
 • voor de uitvoering van contracten (Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO
 • op basis van een belangenafweging (Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO)
 • om een wettelijke verplichting na te komen (Art. 6 para. 1 lit. c) DSGVO)

Wij zullen verwijzen naar de relevante voorwaarden in verband met de respectieve verwerking, zodat u kunt classificeren op welke basis wij persoonsgegevens verwerken.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst.
Indien wij gegevens verwerken op basis van een belangenafweging, heeft u als betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de bepalingen van Art. 21 DSGVO.

Toegangsgegevens
Wanneer u onze website bezoekt, worden persoonsgegevens verwerkt om de inhoud van de website op uw apparaat te kunnen weergeven.
Om de pagina’s in uw browser te kunnen weergeven, moet het IP-adres van het door u gebruikte eindapparaat worden verwerkt. Daarnaast wordt aanvullende informatie over de browser van uw eindapparaat verwerkt.
Op grond van de gegevensbeschermingswetgeving zijn wij verplicht om ook de vertrouwelijkheid en integriteit van de met onze IT-systemen verwerkte persoonsgegevens te waarborgen.
Voor dit doel en uit hoofde van dit belang worden de volgende gegevens op basis van een belangenafweging geregistreerd:

 • IP-adres van de oproepende computer (gedurende maximaal 7 dagen)
 • Besturingssysteem van de computer die de oproep plaatst
 • Browserversie van de oproepende computer
 • Naam van het opgehaalde bestand
 • Datum en tijdstip van opvragen
 • Overgebrachte hoeveelheid gegevens
 • Verwijzende URL

Het IP-adres wordt uiterlijk na 7 dagen gewist uit alle systemen die in verband met de werking van deze internetpagina’s worden gebruikt. Uit de resterende gegevens kan dan geen persoonsverwijzing meer worden afgeleid.
De gegevens worden ook gebruikt om fouten op de internetpagina’s vast te stellen en te corrigeren.

Contact via chat
Wij bieden een live chat aan op onze website waar u informatie kunt vragen over onze producten of diensten of contact met ons kunt opnemen in het algemeen. Tijdens de werking van deze tool worden geanonimiseerde gegevens over het gebruik gegenereerd, die ook kunnen worden gekoppeld aan geanonimiseerde gebruiksprofielen. De gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van een aanvraag hebben wij gemarkeerd als verplichte velden. Informatie over andere gegevensvelden is vrijwillig. Wij hebben deze informatie nodig om uw aanvraag te verwerken, u correct aan te spreken en u een antwoord te sturen. De gegevensverwerking vindt plaats bij concrete aanvragen voor de afwikkeling van een contract of het aangaan van een contract. In het geval van algemene vragen is de verwerking gebaseerd op een belangenafweging. Vragen die via de chatfunctie op onze website worden ontvangen, worden door ons elektronisch verwerkt om uw vraag te beantwoorden. In dit verband kunnen ook andere personen of afdelingen en eventueel derden kennis nemen van de inhoud van de door u verzonden formulieren. De live chat tool wordt beheerd door Tidio Poland Sp. z o.o. Wojska Polskiego 81, 70-481, Szczecin, POLEN. Wij hebben met deze dienstverleners een contract gesloten voor de verwerking van de bestellingen. Het privacybeleid van Tidio is te vinden op: https://www.tidio.com/privacy-policy/. Aangezien zij behoren tot Tidio LLC 180 Steuart St,CA 94119, San Francisco, kunnen wij niet uitsluiten dat gegevens worden overgedragen naar de VS ondanks de selectie van EU-serverlocaties. Er is daar momenteel geen adequaat niveau van gegevensbescherming, zodat de Amerikaanse autoriteiten zonder gerechtelijke stappen toegang zouden kunnen krijgen tot hun gegevens, wat mogelijk nadelen zou kunnen opleveren. Op basis van hun toestemming overeenkomstig Art. 49 a DSGVO, die wij bij Borlabs opslaan, wordt deze gegevensoverdracht geïnitieerd. De overdracht van formuliergegevens via het internet vindt plaats via versleutelde verbindingen.

Contactformulier / Contact per e-mail
Wij bieden op onze website een contactformulier aan waarmee u informatie kunt aanvragen over onze producten of diensten of waarmee u in het algemeen contact met ons kunt opnemen. Wij hebben de gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor u om een aanvraag te beantwoorden gemarkeerd als verplichte velden. Informatie over andere gegevensvelden is vrijwillig.
Wij hebben deze informatie nodig om uw aanvraag te verwerken, u correct aan te spreken en u een antwoord te sturen. De gegevensverwerking vindt plaats bij concrete aanvragen voor de afwikkeling van een contract of het aangaan van een contract. In het geval van algemene vragen is de verwerking gebaseerd op een belangenafweging. Het bovenstaande geldt ook wanneer u per e-mail contact met ons opneemt.
Vragen die via het contactformulier op onze website binnenkomen, worden door ons elektronisch verwerkt om uw vraag te beantwoorden. In dit verband kunnen ook andere personen of afdelingen en eventueel derden kennis nemen van de inhoud van het door u verzonden formulier.
De overdracht van de formuliergegevens via het internet vindt plaats via versleutelde verbindingen.

Gegevensverwerking met het oog op sollicitatie
Wij bieden u de mogelijkheid om via onze website te solliciteren naar openstaande functies. Geselecteerde medewerkers staan voor dit doel tot uw beschikking. U bent van harte welkom om hen uw sollicitatiedocumenten toe te sturen. Wij zullen uw documenten beoordelen en u op de hoogte brengen van het resultaat van onze beoordeling. Indien wij niet in uw voordeel als nieuwe werknemer beslissen, zullen wij uw persoonsgegevens blokkeren en na maximaal vijf maanden wissen.

Gegevensverwerking met het oog op het opstarten van zaken
Als u contact met ons opneemt met het oog op het initiëren van een zakelijke transactie (bijv. een beschrijving van de te beoordelen kwestie, een specifieke vraag, toezending van documenten), zullen wij deze e-mail in ons systeem opslaan. Hoe lang wij uw e-mail en eventuele bijlagen mogen gebruiken, wordt bepaald door de respectieve vereisten.

Nieuwsbrief, reclame en marktonderzoek
U kunt zich op onze website ook abonneren op een e-mailnieuwsbrief. Wij maken gebruik van de zogenaamde Double-Opt-In procedure. Hierbij wordt eerst een bevestigingse-mail naar het door u opgegeven e-mailadres gestuurd met een verzoek om bevestiging. Het abonnement wordt pas effectief wanneer u op de activeringslink in de bevestigingsmail klikt. Wij gebruiken uw aan ons doorgegeven gegevens uitsluitend voor de verzending van de nieuwsbrief, die informatie of aanbiedingen kan bevatten. Dit is echter absoluut noodzakelijk om u de nieuwsbrief toe te zenden.
U kunt de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Als alternatief vindt u in elke nieuwsbrief-e-mail een link om u af te melden.
Om de populariteit van onze nieuwsbriefmails te kunnen analyseren en deze te kunnen optimaliseren, registreren wij wanneer e-mails worden geopend en op links wordt geklikt. Deze gebruiksanalyse is gebaseerd op een belangenafweging. U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking door u af te melden voor de nieuwsbrief.
Wij gebruiken rapidmail voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Uw gegevens worden daarom aan rapidmail GmbH doorgegeven. Daarbij is het rapidmail GmbH verboden uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het verzenden van de nieuwsbrief. rapidmail GmbH mag uw gegevens niet doorgeven of verkopen. rapidmail is een Duitse, gecertificeerde aanbieder van nieuwsbriefsoftware die zorgvuldig geselecteerd is volgens de eisen van de DSGVO en de BDSG.

Cookies
Op onze internetpagina’s worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine stukjes tekstinformatie die via uw browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. De cookies zijn noodzakelijk om bepaalde functies van onze internetpagina’s mogelijk te maken.
Wij gebruiken zowel sessiecookies, die onmiddellijk na het einde van uw bezoek aan onze website automatisch door uw browser worden gewist.

Wij gebruiken de volgende technisch noodzakelijke cookies op onze site:

Naam, type, bewaartermijn, doel

 • PHPSESSID, sessie, geen bewaartermijn, sessie-fixatie?
 • nc_sid, Sessie, geen bewaartermijn, optimalisatie websiteverkeer
 • _icl_current_language, persistent, 1 dag, chat functionaliteit?
 • wplc_chat_status, persistent, 1day, chatfunctionaliteit?
 • wplc_cid, persistent, 1 dag, chatfunctionaliteit?
 • txc_customerID, persistent, 1jaar, chatfunctionaliteit?
 • borlabs-cookie, blijvend, 1 jaar, cookie opt-in

Alle hierboven genoemde cookies zijn absoluut noodzakelijk voor de werking van onze website. Het gebruik van cookies die niet absoluut noodzakelijk zijn, is alleen mogelijk met uw toestemming. In deze gevallen zal een bijbehorend toestemmingsformulier op de website worden getoond.

Wij gebruiken de volgende cookies op onze website op basis van toestemming:

Naam, type, opslagduur, doel

 • pkses.12345, Sessie, geen opslag duur, Statistische analyse voor Matomo
 • pkid.12.345, Persistent, 13 maanden, Herkenning gebruikersanalyse Matomo
 • _gac_ua_12345, Persistent, 30 dagen, Conversie bijhouden Adwords
 • ga, _gat, _git, persistent, 2 jaar, Volgen en analyse via Google Analytics

U hebt de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te verhinderen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik van onze internetpagina’s dan mogelijk slechts in beperkte mate mogelijk is. Er worden door cookies geen programma’s of andere toepassingen op uw computer geïnstalleerd of gestart.
Het gebruik van cookies is gebaseerd op een belangenafweging. Ons belang is het gebruiksvriendelijke bezoek van onze internetpagina’s.

Webanalyse
Deze website maakt gebruik van het webanalyse-instrument “Google Analytics”, een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Het doel van het gebruik is het “op de behoeften afgestemde ontwerp” van deze website, dat wordt uitgevoerd op basis van een toestemming. De webanalyse stelt ons ook in staat om fouten op de website, bijvoorbeeld als gevolg van onjuiste links, op te sporen en te corrigeren.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Het gebruik van een webanalysesysteem is voor ons absoluut noodzakelijk om deze website ter beschikking te kunnen stellen, omdat wij alleen op die manier het succes van reclame-uitgaven kunnen meten. Verder worden er geen directe persoonsgegevens verwerkt.
De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Aangezien wij echter op deze website de zogenaamde IP-anonimisering hebben geactiveerd en met Google een overeenkomst over de verwerking hebben gesloten, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.
Google in de VS is gecertificeerd volgens het zogenaamde “Privacy Shield” (vermelding in de lijst). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt door Google gegarandeerd.
U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)
U kunt ook – vooral in het geval van mobiele apparaten – voorkomen dat Google Analytics de gegevens vastlegt door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat er in de toekomst gegevens over u worden verzameld wanneer u deze website bezoekt:

Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en over privacyverklaringen kunt u terecht op: https://policies.google.com/privacy

Google AdWords / Conversion Tracking
Op deze website wordt de tool Google AdWords en met zogenaamde conversion tracking gebruikt. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited voor gerichte reclame. Het doel van het gebruik is de analyse, optimalisatie en economische werking van deze website, die wordt uitgevoerd op basis van een vrijwillige toestemming.
Google AdWords maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als u op een Google-advertentie klikt, wordt er een cookie op uw apparaat geplaatst voor het bijhouden van conversies. Als u alleen een geselecteerd gedeelte van onze website bezoekt, kunnen zowel wij als Google evalueren dat u op een advertentie hebt geklikt en vervolgens bent doorgestuurd naar onze website. Deze cookies hebben een duur van 30 dagen. Er worden geen directe persoonsgegevens verwerkt.
De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Aangezien wij echter op deze website de zogenaamde IP-anonimisering hebben geactiveerd en met Google een overeenkomst over de verwerking hebben gesloten, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.
Het passende niveau van gegevensbescherming wordt door Google gegarandeerd (lijstvermelding “Privacy Shield”).
U kunt de overdracht van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google weigeren door op de volgende link te klikken

Statistische webanalyse Matomo
Op deze website wordt de zelf gehoste webanalyse tool “Matomo” gebruikt. Met Matomo kunnen we statistieken maken over de bezoekers van onze website om onze diensten constant te verbeteren. In het volgende leggen wij u uit welke gegevens wij verzamelen en opslaan met Matomo, hoe Matomo werkt en hoe u een gegevensverzameling door Matomo kunt tegenspreken.
Matomo verzamelt de volgende gegevens:

 • De door u gebruikte zoekmachine
 • De zoektermen die je hebt gebruikt
 • De taalinstelling van uw browser
 • Het land van waaruit u onze website heeft bezocht
 • Type en versie van uw browser
 • De URL van de website van waaruit u naar ons bent gekomen
 • De duur van uw verblijf op onze website

uw IP-adres
Deze gegevens worden door Matomo opgeslagen in een database op onze server. Matomo maakt uw IP-adres echter anoniem voordat het wordt opgeslagen. Hiervoor gebruiken wij de plugin “AnonymizeIp”. Door het gebruik van de plugin “AnonymizeIp” worden de laatste twee blokken (octetten) van je IP adres verwijderd. Een toewijzing van het geanonimiseerde IP-adres aan uw persoon is dan niet meer mogelijk. Wij kunnen niet ingrijpen in het anonimiseringsproces en komen daarom niet uw volledige IP-adres te weten. Met een op deze manier verkort IP-adres kunnen wij alleen het land en bij benadering de regio (bijv. staat, stad) herkennen van waaruit u onze website bezoekt.

Tracking cookie
Wanneer u onze website bezoekt, vraagt onze toestemmingsbeheerder Borlabs uw toestemming om Matomo Cookies in uw browser te laten opslaan. Deze cookie bevat een combinatie van letters en cijfers (“hashwaarde”), waarmee Matomo u kan herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Matomo berekent de hashwaarde uit je IP-adres, je besturingssysteem, je browser alsmede de in de browser geïnstalleerde plugins en je schermresolutie. Wij hebben geen invloed op dit interne proces en hebben geen toegang tot uw IP-adres in het bijzonder. Het is voor ons ook niet mogelijk om uw IP-adres of andere informatie uit de hash-waarde terug te berekenen. De cookie wordt geplaatst door het domein “gharieni.de” en heeft de volgende naam: pkid.12.345 (nummer is individueel)
De cookie heeft een duur van bijna 13 maanden en maakt niet alleen de herkenning mogelijk van gebruikers die al op de website zijn geweest, maar ook de niet-persoonlijke analyse van het gedrag op de website. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te herkennen vanaf welke pagina gebruikers op deze website zijn gekomen en welk “klikpad” zij vervolgens hebben gevolgd. Ook is het mogelijk om te zien welke documenten bijvoorbeeld zijn gedownload.
Daarnaast plaatst Matomo ook een zogenaamde sessie-cookie: pkses.12345 (nummer is individueel). De cookie wordt na afloop van elke sessie automatisch verwijderd. Zoals hierboven vermeld, kan via deze cookies geen persoonlijke referentie worden vastgesteld.

Uw recht van verzet
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, opslaan en verwerken van uw gegevens door Matomo. Om dit te doen, deactiveert u het overeenkomstige selectievakje aan het begin van deze mededeling onder Cookiecontrole (Borlabs Consent Manager).

Deze klik zorgt ervoor dat Matomo een opt-out cookie in uw browser plaatst, de tracking cookie verwijdert en gegevens over uw bezoek aan onze website niet langer door ons verzameld en opgeslagen worden. Let op de volgende technische opmerking: Als u af en toe of regelmatig de in uw browser opgeslagen cookies verwijdert, wordt ook de opt-out-cookie verwijderd. U zou uw keuze opnieuw moeten opslaan wanneer u onze website opnieuw bezoekt, om een nieuwe opt-out-cookie in uw browser te laten opslaan.

Google web lettertypen
Wij gebruiken zogenaamde Google Web Fonts op onze internetpagina’s. Deze lettertypen worden geladen vanaf servers van Google en dienen ter verbetering van de vormgeving van de website. De gegevensverwerking is gebaseerd op een belangenafweging, waarbij ons belang ligt bij een aantrekkelijk design van de website.
De fonts in kwestie worden geladen vanaf de servers van Google, die zich meestal in de VS bevinden. Het passende niveau van gegevensbescherming wordt door Google gegarandeerd (lijstvermelding “Privacy Shield”).

Google Maps
Wij gebruiken de kaartendienst Google Maps op onze internetpagina’s. Google Maps is eigendom van Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Om routebeschrijvingen en routes te kunnen plannen en om onze locatie weer te geven, zijn er op deze pagina Google Maps API of externe links geïntegreerd om geografische informatie visueel weer te geven. Indien u deze verbinding toestaat via onze Toestemmingstool, zal Google bij het gebruik van Google Maps ook gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken over het gebruik van de Maps-functies door bezoekers van de website. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Google https://policies.google.com/privacy. Het gebruik van Google Maps is gebaseerd op een belangenafweging. Ons belang is gelegen in een aansprekende presentatie van ons online aanbod en in een goede vindbaarheid van de locaties die wij op de website aangeven. De kaarten in kwestie worden geladen vanaf de servers van Google, die zich meestal in de VS bevinden. Het passende niveau van gegevensbescherming wordt door Google gegarandeerd (lijstvermelding “Privacy Shield”).

YouTube
Wij gebruiken ingesloten Youtube-video’s op onze internetpagina’s. Wij zorgen ervoor dat deze worden ingevoegd in de zogenaamde uitgebreide gegevensbeschermingsmodus (nocookie). YouTube is eigendom van Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Zodra u op onze website een met YouTube-video’s uitgeruste pagina bezoekt, kan een verbinding met de servers van YouTube tot stand worden gebracht. U kunt deze verbinding controleren via onze toestemmingsmanager. Als u dit toestaat, wordt de YouTube-server geïnformeerd welke specifieke pagina van onze website u hebt bezocht. Daarnaast zou u, indien u ingelogd bent op uw YouTube-account, YouTube toestaan om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijk profiel. U kunt deze toewijzingsmogelijkheid uitsluiten door u eerst uit te loggen uit uw account. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw informatie door YouTube, verwijzen wij u naar hun privacybeleid op https://www.youtube.com/about/policies. De gegevensverwerking is gebaseerd op een belangenafweging, waarbij ons belang ligt in een aantrekkelijke vormgeving van de website. De video’s in kwestie worden geladen vanaf servers van Google, die zich meestal in de VS bevinden. Het passende niveau van gegevensbescherming wordt door Google gegarandeerd (lijstvermelding “Privacy Shield”).

Externe links
Wij linken naar websites van andere aanbieders (derden) die niet aan ons gelieerd zijn. Als u op deze links/icons klikt, hebben wij geen invloed meer op welke gegevens door deze aanbieders worden verzameld en gebruikt. Meer gedetailleerde informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens kunt u vinden in het privacybeleid van de betreffende aanbieder. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van gegevens door derden. Voor zover technisch mogelijk zullen wij u er echter duidelijk op wijzen dat u zich tot een derde aanbieder wendt. Voor zover dit niet reeds duidelijk in de tekst/het pictogram is aangegeven, geven wij de link naar de pagina van een derde aanbieder met de opmerking “externe link”.

Facebook-knop
Op onze website maken wij gebruik van de Facebook-button van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). U herkent de Facebook-button aan het Facebook-logo of de “Like-button” (“Vind ik leuk”). Indien u als lid bij Facebook bent ingelogd, zal Facebook deze informatie aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount koppelen. Wanneer u de Facebook-button gebruikt (bijv. door op de button te klikken of door een reactie te geven), wordt de betreffende informatie rechtstreeks door uw browser aan Facebook doorgegeven en ook aan uw Facebook-gebruikersaccount toegewezen en daar opgeslagen. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy in dit verband te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/update

Twitter-knop
Wij maken op onze website gebruik van een Twitter-button, een sociaal netwerk dat wordt geëxploiteerd door Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. U kunt de Twitter-button herkennen aan het bijbehorende logo, eventueel met belettering. Twitter ontvangt de informatie dat u onze website met uw IP-adres hebt bezocht. Wanneer u de button gebruikt, geeft uw browser de betreffende informatie ook rechtstreeks aan Twitter door. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Twitter en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy in dit verband te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming  https://twitter.com/en/privacy#update.

Instagram-knop
Wij gebruiken een Instagram-knop op onze website, een sociaal netwerk dat wordt beheerd door Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, VS. U kunt de Instagram-knop herkennen aan het bijbehorende logo en opschrift. Dit vertelt Instagram dat u uw IP-adres hebt gebruikt om onze website te bezoeken. Wanneer u de knop gebruikt, stuurt uw browser ook informatie rechtstreeks naar Instagram. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van deze informatie door Instagram en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar ons privacybeleid https://help.instagram.com/155833707900388.

LinkedIn knop
Wij maken op onze website gebruik van een LinkedIn-button, een sociaal netwerk dat wordt beheerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. U kunt de LinkedIn-button herkennen aan het logo en het opschrift, indien van toepassing. LinkedIn weet dat u uw IP-adres hebt gebruikt om onze website te bezoeken. Wanneer u de button gebruikt, stuurt uw browser ook informatie rechtstreeks naar LinkedIn. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van deze informatie door LinkedIn, en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar ons privacybeleid https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Pinterest knop
Wij maken op onze website gebruik van een Pinterest button, een sociaal netwerk dat wordt geëxploiteerd door Pinterest Inc, 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA. De Pinterest button is te herkennen aan het logo en het opschrift. Op die manier weet Pinterest aan de hand van uw IP-adres dat u onze website hebt bezocht. Wanneer u de button gebruikt, stuurt uw browser bovendien informatie rechtstreeks naar Pinterest. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Pinterest en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de Privacy Policy https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

YouTube knop
We gebruiken een YouTube-knop op onze website, een sociaal netwerk dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. U kunt de YouTube-button herkennen aan het bijbehorende logo en opschrift. Youtube ontvangt de informatie dat u onze website heeft bezocht met uw IP-adres. Wanneer u de button gebruikt, stuurt uw browser verdere informatie rechtstreeks naar Youtube. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de verklaring inzake gegevensbescherming https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Sweepstakes en soortgelijke activiteiten
Van tijd tot tijd kunt u de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan prijsvragen en soortgelijke acties op onze website. In het kader van deze campagnes kunnen ook persoonlijke gegevens (e-mailadres, naam, adres en eventuele andere voor de campagne vereiste gegevens) worden verzameld en opgeslagen met het oog op de afwikkeling van de campagne. De persoonsgegevens die u ons in het kader van een dergelijke campagne meedeelt, worden uitsluitend gebruikt voor de afwikkeling van de campagne (in het geval van een prijsvraag bijvoorbeeld voor de bepaling van de prijs, de kennisgeving van de prijs en de verzending van de prijs). Na afloop van de actie worden de gegevens van de deelnemers gewist.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken de voornoemde gegevens voor de exploitatie van onze website en voor de vervulling van contractuele verplichtingen tegenover onze klanten of voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen.
In het geval van vragen van u buiten een actieve klantrelatie, verwerken wij de gegevens met het oog op verkoop en reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden.

Vrijwillig verstrekte gegevens
Wanneer u ons vrijwillig gegevens verstrekt, bijv. in formulieren, en deze gegevens niet nodig zijn voor de vervulling van onze contractuele verplichtingen, verwerken wij deze gegevens in de gerechtvaardigde veronderstelling dat de verwerking en het gebruik van deze gegevens in uw belang is.

Ontvanger / doorgeven van gegevens
Gegevens die u ons verstrekt, worden niet aan derden doorgegeven. In het bijzonder worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden voor hun reclamedoeleinden.
Voor de exploitatie van deze website of voor verdere producten of diensten van ons kunnen wij echter dienstverleners inschakelen. In dit geval kan het gebeuren dat een dienstverlener kennis krijgt van persoonlijke gegevens. Wij selecteren onze dienstverleners zorgvuldig – in het bijzonder met het oog op gegevensbescherming en gegevensbeveiliging – en nemen alle door de wet op de gegevensbescherming vereiste maatregelen voor een toelaatbare gegevensverwerking.

Gegevensverwerking buiten de Europese Unie
Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, kunt u dit uit de voorgaande uiteenzettingen opmaken.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.
U kunt hem als volgt bereiken:
Kompass gegevensbescherming GmbH
Jan Besold
Fischenicher Str. 10
50354 Hürth
datenschutz@gharieni.com
Tel. 02841 – 8 83 00 0

Uw rechten als gegevenssubject
U hebt het recht van toegang tot de u betreffende persoonsgegevens. U kunt te allen tijde informatie bij ons opvragen.
In het geval van een verzoek om informatie dat niet schriftelijk is gedaan, vragen wij uw begrip voor het feit dat wij u kunnen vragen bewijs te leveren waaruit blijkt dat u de persoon bent die u beweert te zijn.
Voorts hebt u het recht op correctie of verwijdering van uw gegevens of op beperking van de verwerking, voor zover u daartoe wettelijk gerechtigd bent.
Ten slotte hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking in het kader van de wettelijke bepalingen.
U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid in het kader van de gegevensbeschermingsvoorschriften.

Verwijdering van gegevens
In principe wissen wij persoonsgegevens wanneer er geen noodzaak meer is tot verdere opslag. Een noodzaak kan met name bestaan wanneer de gegevens nog nodig zijn om contractuele prestaties te verrichten, om garantie- en eventuele garantieaanspraken te controleren en toe te kennen of af te wenden. In het geval van wettelijke opslagverplichtingen wordt het wissen pas na het verstrijken van de desbetreffende opslagverplichting in overweging genomen.

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht om over de verwerking van persoonsgegevens door ons een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Bijvoorbeeld:
Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Phone: 0211/38424-0
fax: 0211/38424-10
e-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Wijzigingen in dit privacybeleid
Wij zullen deze privacyverklaring herzien telkens wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan deze website of andere zaken die dit vereisen. U vindt de actuele versie altijd op deze website

Status: 02.07.2020